desc

Rooted Families

DYNAMIS has a relationship with a network of people who specialize in areas of education. The philosophy and driving force behind this network is simple: Together we can make a difference!
DYNAMIS has direct relations with the broader Home Education Community in South Africa and links closely with the Associations for Home education and the Pestalozzi Trust.
DYNAMIS connects with many new-generation, home educating families who have grabbed the vision to impart to their families in a different way. This forms a strong network of support in various communities across the nation.
DYNAMIS has relations with The River Group and writes in the MyFaith Magazine
DYNAMIS has strong mentorship over years: Marian Fitz-Gibbon, Christiaan van der Walt, Waldo Malan, Ernestine Goldbladt and Craig Botha
DYNAMIS has a strong group of friends praying, specifically when Martie is travelling.
DYNAMIS has developed into Dynamis Institute in 2018. The aim is to train and mentor other families to assist and encourage home educating families worldwide.

Karen Badenhorst


[JAN KEMPDORP]
JAN & KAREN BADENHORST WITH MILLIZE (21), BEATE (19) & PETRIG (16);

In 2006 het ons reis met tuisonderrig begin, in die pragtige Vaalharts vallei. Dit was vir my en Jan ‘n ontdekkingstog van elke kind se unieke gawes en persoonlikheid. Ons het die voorreg gehad om ons kinders se kreatiwiteit en skeppende gawes vrye teuels te gee en hulle volle persoon te laat ontwikkel. Ek moes egter eers ‘n totale paradigma skuif maak oor hoe kinders werklik leer en was aangenaam verras oor die uitkomstes wat tuisonderrig bied. Die groei in emosionele intelligensie, selfvertroue, onafhanklike denke en sterk karakter wat ons nou in hulle as jong volwassenes sien, dien as inspirasie vir ons om ander gesinne by te staan om dit ook te kan ervaar. Met die beginsels van die Dynamis instituut kan ek my passie uitleef om ander gesinne te motiveer en begelei om van hulle tuisonderrig roete ‘n sukses te maak.

Anlia Swanepoel


[SMITHFIELD DISTRIK]
BERTIE & ANLIA SWANEPOEL WITH ANNELI (24), ALBERTUS (23) & JACOBUS (21);

Ek en Bertie het ons 3 kinders getuisskool vanaf 2003 tot 2018. Ons kinders, Anneli (24), Albertus (23) en Jacobus (21), is alreeds in hulle eie beroepe gevestig. Tuisskool het ons kinders die geleentheid gegee om hulle passies uit te leef en hulle beroepe juis daarvolgens te kies. Anneli is ‘n entrepeneur en het haar eie gasteplaas asook haar eie besigheid waar sy kinderklere maak. Albertus en Jacobus het eerstehandse kennis van boerdery opgedoen by Bertie en boer tans saam met hom. Ons boer met wolskape in Smithfield-distrik in die Suid-Vrystaat.
Na al my jare van Tuisskool, ken ek al die slaggate en het ek ondervinding van al die aspekte van Tuisonderwys. Dit was ‘n wonderlike roete om te gaan en dit is dan ook my passie om ander gesinne te help en te motiveer in hulle Tuisskoolroete. Ek doen dit dan ook uit ‘n Bybelse perspektief en help ouers om hulle kinders se volle potensiaal te ontwikkel.

Griselda Strydom


[HUMANSDORP]
HENNIE EN GRISELDA STRYDOM MET JANNES (11), OBERT (13), DONÉ (19) & ELZKE (17);

We are the Strydom family of six, living our best life on our dairy farm on the outskirts of the Tsitsikamma, overlooking the picturesque Kouga mountains near Humansdorp and Jeffreys Bay.
When we started homeschooling our four children in 2012 we had no idea what it would unlock for us. The journey taught us a lot about how our children learn best, what their passions are, and that true education goes beyond academics.

“Educating the mind without educating the heart is no education at all” - Aristotle

Over the years we have learned that the power of homeschooling is to shape hearts and that intentional relationships are the foundation there of. We learned to weave education into our everyday life and to fill our lives and the lives of our children with a passion for the things we value in life: farming, nature, books, and pursuing deep relationships with family, friends and God.
Our passion is to equip other families to make the most of this amazing journey and to grow faith, grow family, grow fun, and grow relationships…..intentionally.

Sonja Chadwick


[BREDASDORP]
PETER & SONJALIZÉL CHADWICK MET SUNÉ (17) & XANTÉ (15);

I have been educating our two daughters Suné and Xanté from home since 2017, and during their pre-school years as we lived on a nature reserve. Suné has completed her GED (American Matric Equivalent) in 2019 and is currently studying online from home, whilst she gets exposure and experience in pursuing her passions in sports, nutrition and graphic designing. Xanté follows a combination of courses, doing lots of practical assignments in Conservation Management, Stable Management and Animal Rescue in order to live her God given gift as an animal nurturer. Married for 20 years to Peter Chadwick, (an Internationally known Conservation Photographer and Consultant) we transfer skills to our daughters and area of influence.
I felt a stirring in my spirit to spread the news about alternative educational options in order to set more families free from systems. Believing and living this calling, allows me to help parents and children grow their God-given talents. I hope to add value to your family sharing the Dynamis Principles.

Cobus & Lana Maree


[SCHWEIZER-RENEKE]
COBUS & LANA MAREE MET CHERIÉ (18), DELAREY (16), DESIREE (11) & RIGHARDT (9)

Ons is Cobus en Lana Maree van Schweizer-Reneke in Noordwes. Ons bly op ‘n plaas saam met ons vier kinders wat nog nooit ‘n skool bygewoon het nie. Ons het aanvanklik begin tuisonderrig, omdat ons oudste dogter ‘n gehoor probleem gehad het en die oudioloog van mening was dat sy binne twee jaar in ‘n skool vir gehoor gestremdes sou beland. Baie gou het ons die ander voordele en vryheid beleef wat tuisonderrig ons bied en dit het die besluit om al ons kinders tuis te onderrig maklik gemaak.
Die afgelope veertien jaar van hierdie avontuur kon ons vir ons kinders vele geleenthede bied wat kinders normaalweg nie kan benut nie. Ons gesin werk saam, ken mekaar in alles, verstaan mekaar en vul mekaar aan in alle opsigte. Ons kinders het ‘n “elke geleentheid is ‘n leer geleentheid” ingesteldheid en hulle verkryging van kennis is nie beperk tot boeke en ‘n klaskamer nie. Ons grootste bate is ons besluit om te tuisonderrig. Ons kinders het ‘n onwrikbare geloof, deursettingsvermoë, lewensvaardigheid, karakter en hulle is gereed om die lewe aan te vat in al sy fasette.
Ons het ‘n passie vir die ontwikkeling van alle kinders en ons weet dat ons kennis en ondervinding wat ons oor die jare opgebou het ‘n groot verskil in gesinne se lewens kan maak. Ons sien uit daarna om soveel as moontlik mense se lewens aan te raak en hulle te help groei.

Liselet Jacobs


[VRYBURG]
RYNO & LISELET JACOBS MET WIMPIE (19), LUKAS (16) EN ZELRI (13)

Ons is ‘n gesin van 5: pa Ryno, ma Liselet, en ons 3 kinders. Die seuns is 19 en 16 jaar oud, en ons dogter het onlangs 14 geword. Ons woon in Vryburg, die “Texas van SA”, in die Noord Wes. Ryno is 2de generasie, en die seuns 3de generasie, wat werk by die familie ingenieursbesigheid.
Ons doen sedert 2010 tuisonderwys met die kinders. Tuisonderwys is vir ons ‘n lewenswyse, en ons vind leergeleenthede in alles wat ons doen! Om die kinders se harte te groei en hul bloot te stel aan die regte lewe, was vir ons meer relevant as akademiese prestasies. Ons het daarop gefokus om hulle te help om hul passie te vind, en toe groei ons hul in die regte rigting om hul toekomsdrome te bewaarheid.
Nou volg die seuns in hul pa en oupa se voetspore, en hulle werk om hul vakmankwalifikasies te behaal. Ons dogter werk hard om haar droom te verwesenlik: om ‘n sangeres en verhoogkunstenares te word.
Tuisonderwys was die beste keuse vir ons gesin, want dit het vir ons kinders die geleentheid gegee om hul toekomsideale te verwesenlik!

Joy-Milly & Theuns Kotzee


[LETSITELE]
THEUNS & JOY-MILLY KOTZEE MET DE LA REY (13), ANNABELL (10),RUTH-LILY (5) & ABIGAIL (2)

We, Theuns and Joy-Milly, have been home educating our four children, one boy of thirteen and three girls of ten, five and two, from the start. We have a strong conviction to raise Godly children in an ungodly world. We have met Martie in 2013 at a seminar in Phalaborwa. There we came to the realization that we are not only transforming this generation but have an impact on the next generation, our children’s children. While living on a farm we are truly blessed to see our children thrive in an atmosphere where they feel they belong, have a sense of worthiness and are growing into competent people. We are intentional in having a good relationship with each child and guiding them in finding their true calling.
It is our passion to share these principles of Dynamis with families.

Lindi Venter


[GEORGE]
NARDUS & LINDIE VENTER MET ARNARD (13), TARI (11) & KIAN (5)

Ek en Nardus het ons kinders 6 jaar terug begin tuisskool in 2014. Ons het 3 kinders, Arnard 13, Tari 11 en Kian 5. Ons hoofdoel met tuisskool is om maksimum tyd te hê om ons kinders te dissipel. Ons doen die lewe in volheid saam as gesin. Ons kinders leer by ons om God die Vader eerste te stel in ons lewe en in alledaagse aktiwiteite en gebeurtenisse. Dit is ook vir ons baie belangrik om elke kind se individuele passies en belangstelligs te ontdek en daarvolgens ook te ontwikkel. Ons poog om aan ons kinders Goddelike karakter te modelleer sodat hulle eendag as selfversekerde volwassenes in hul roepinge kan instap wat God voor hul geboorte al vir hul beplan het.
My passie is om ouers te help om die uniekheid van hulle kinders en hulle gesin te ontdek. Ons almal is geskep na God se beeld en daarom is dit deel van ons om intelligent, nuuskierig en kreatief te wees. Ons as ouers se taak is om daardie intelligensie en nuuskierigheid te ontgin en te ontwikkel. Dit sal vir my ‘n groot voorreg wees om jul gesin te help om uit die wegspringblokke te kom op hierdie opwindende pad van ontdek en leer.

Stephani Roos


[LYDENBURG]
ARIE & STEPHANI ROOS MET ILSE (11) & KIRSTIN (10)

Several years ago, as a young teacher, a mother approached me about homeschooling her very bright daughter who was a pupil of mine at the time. As I listened to her explaining her decision, the potential of homeschooling dawned on me and I immediately encouraged her to take her daughter out of a system that was not meeting her needs. It was a watershed moment for me - there and then I vowed that I would one day homeschool my own children, even as I was still teaching in a mainstream school and not yet even married!
Now, many moons later I am married to the love of my life and mother to two precious girls. Our daughters have never attended school. Life is our school. Every day presents its own unique opportunities for learning. And as parents we learn daily as well. As entrepreneurs we have learnt to incorporate learning into all our activities, be it business or pleasure, thus teaching our girls to embrace a very natural lifestyle of learning. As a Dynamis consultant I am passionate about helping people to discover their specific rhythm of learning for their family, because I believe the family is the sacred school of life where destinies are nurtured and grown.

Christina Bekker


[JOHANNESBURG]
HENNIE & CHRISTINA BEKKER MET CORLIA (18), HENCO (16) & ANINA (6)

We aim to raise our three kids with confidence and ambition, developing self-directed learning. This includes cultivating a productive lifestyle and personal resilience founded on Biblical values required to become responsible members of society.
Our vision is to support parents, children, families and communities in order to experience life as a positive journey.
Our intention is to support families with parenting advice and workshops, giving them tools, skills and knowledge to bring about a lasting positive change.
Our mission: Be the best you can be!

Elize Swart


[GLENCOE-DUNDEE]
JACO & ELIZE SWART MET CHERU (14) & LOCHLAN (12)

In 2013 our family started this extremely exciting journey of home education for our children. It has been a fulfilling road of self-discovery and I was blessed to have been able to live out our family’s own values, some of which are laughter, hospitality, and growth in God, on a daily basis with the three people I love the most.
Jaco and I intentionally spent time in getting to know our then, very young children’s true callings, passions, and skills, and then assisted them in developing these even more. We wanted our children to know that learning is so much more than just the ability to remember some facts and then be tested on memory.
As a family permanently involved in Youth Ministry where Jaco and I spend many days training future leaders, we also imprint the quote: “Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace.” into our own children and others wherever we go. We home educate so that we can leave the world a better place.
Our family was called to make families (like your own) feel welcome in our company. Our biggest blessings are other families spending time with us to also dive and find their own special value systems, and the realization that God truly put special children with special parents. Your family is the perfect union!

Christi Swart


[LYDENBURG]
LUAN & CHRISTI SWART MET RUBEN (12) & SIMON (8)

We, Luan and Christi Swart, are home educating parents of two boys, now 13 and 8 years old. We started on this journey 6 years ago and are still an ever learning, always growing family. Families and family relationships is our purpose and passion. We love to see our children grow into their unique purpose every day and find joy in facilitating their learning path. Learning is an integral part of daily life and takes place everywhere and all the time. Being intentional about the feast of ideas we expose our children to helps them grow into their purpose. Phil 4:8 .... whatever is noble, whatever is right, whatever is true, whatever is lovely, whatever is admirable- if anything is excellent or worthy of praise - think about such things.

Elzanie Vermooten


[FICKSBURG]
HENNIE & ELZANIE VERMOOTEN MET SORÉ (13), JANA (12) & PIETER (10)

Ons is die Vermooten gesin van Ficksburg. Ons is geseënd om te kan boer in die prentjiemooi Oos Vrystaat. Lank voor ons kinders gehad het was ons reeds oortuig dat ons eendag hulle moet tuis leer. Die geleentheid het eers gekom in 2018 toe ons oudste met Gr 5 sou begin het in ons plaaslike Laerskool.
Ons glo sterk daaraan om dissipelskap beginsels toe te pas met ons kinders – hulle leer saam met ons en selfs meer by ons deur hulle in te sluit in alles wat ons doen elke dag. Ons doelwit is om onafhanklike, selfwerkende kinders eendag die volwasse wêreld in te stuur. Hulle moet ‘n heelhartige en selfstandige individu wees. Ons mikpunt is om Goddelike karakter, GRIT, deursettingsvermoë, aanspreeklikheid, rentmeesterskap en besigheidsbeginsels by hulle te vestig.
Ons inkorporeer “skoolwerk en vakke” prakties deur dit intensioneel deel te maak van elke dag se leefstyl. Ons beskou elke situasie as ‘n geleentheid om te leer. Ons wil nie ons visie beperk deur ‘n wêreldse verwagting nie, maar eerder ons te strek deur God om hulle volle potensiaal en roeping te verstaan, ontdek en uit te leef.
Ons sal graag ons lewensstorie met ander gesinne wil deel. Ons wil ook ander families help, ondersteun en toerus op ‘n unieke manier wat vir hulle behoefte sal werk.

Herbert & Marié Kuhlman


[WINDHOEK]
HERBERT & MARIÉ KUHLMANN MET CHARLE (23) & DANIËL (21)

Our family lives in Windhoek, Namibia, where my husband and I were born and raised. However, our homeschool journey started in Eastern Cape when our boys were 10 and 12 (2009) due to bullying at school. We started a journey of obedience to God at that time and grew to understand that it was the best thing we could ever do for our children. We completed our ‘formal’ journey of ‘schooling’ in 2018, but firmly believe that we are all students of life and that we are still busy educating our hearts and minds and will continue to do so until the day we die. Today our children are established in their careers in an everchanging 21st Century. We have a passion to help families discover the truth about their calling as parents and stepping into the role as Godly parents!

John van Tonder


[BLOEMFONTEIN]
JOHN & SHARLENE VAN TONDER MET ADDISYN (12) & JESSICA (8)

Sharlene and I have been home schooling our two daughters since 2013. We lived and ministered in Asia for a number of years, and we are currently living in Bloemfontein. While I initially focused on training and mentoring Christian leaders, the Lord has changed my focus to encouraging men to walk with the Lord as their Father. I support the Dynamis Institute's focus on godly families, and intentionally including and equipping the fathers to take up their God given roles in their families.
Sharlene's passion is to see the next generation reach their full potential in God, fulfilling the good works which God has prepared for them to walk in. In part by providing an atmosphere in which kids can be free to discover the raw material God has placed in them, fanning those into flame, teaching them in all aspects pertaining to their lives, that they can live for the glory of God.

Frieda van der Post


[HOPETOWN DISTRIK]
CHRIS & FRIEDA VAN DER POST MET HENK (10), ANNABELLE (8) & AC (6)

Chris en Frieda van der Post tuisskool hulle 3 kinders 11, 9 en 6 jaar oud. Ons is passievol oor gesin-wees en ons passie om ‘n gesonde liefde vir leer te ontwikkel, het ons forseer om verdere navorsing te gaan doen oor alternatiewe opsies. Ons het by Martie du Plessis uitgekom wat ons begelei het om die groot stap te neem om ons kinders se onderrig in eie hande te neem.
Wat is jou wêreldbeskouiing en wat is jou visie vir jou gesin, was maar ‘n paar vrae waarmee ons gekonfronteer was.
Ons glo dat elke kind uniek is met ‘n skeppingsdoel en dat ons as ouers hulle moet begelei in hul Godgegewe roeping. Ons glo dat ons as ouers heiliglik toegerus is en dat die omgewing en atmosfeer waarin ‘n kind leer gaan bepaal wat hul van God dink. Ons is baie intensioneel oor karakterbou en om binne ‘n gesonde verhouding met ons kinders God se onvoorwaardelike liefde aan hulle te openbaar. Skool by die huis is beslis nie vir ons ‘n opsie nie, daarom stap ons die “Uncapped Education’ pad. Ons kinders is betrokke by die besigheid en kry praktiese ervaring in verskillende fasette van die werkplek. Ons het ook meer tyd vir reis wat opsigself ‘n groot leerskool is. Leer is ‘n ontdekkingsreis oor God se skepping, en ons as gesin is so opgewonde daaroor. Om ‘n vry lewe te leef sonder sisteme en strukture, binne gesonde grense, laat almal in die gesin toe om te groei en om hul ware identiteit en Godgegewe roeping te ontdek. In dié proses word ons kinders bemagtig om te kan floreer in ‘n onbekende, veranderende wêreld.

Leona Vermeulen


[HOPETOWN]
LEONA & OKKIE VERMEULEN MET WALTIE (9), ABIA (5) & LEO (7)

Ons as ouers sou faal, indien ons kinders wat God aan ons toevertrou het, deur die lewe gaan sonder dat hul die talente wat God op hul geplaas het aan wend tot voordeel van hulle self, God se koningkryk en die samelewing.
Ons is die Vermeulen familie van Hopetown in die Noord-Kaap. Okkie en ek (Leona) tuisskool ons drie kinders Waltie, Leo en Abia.
Ons is passievol oor ons pad met die ontdekking van alternatiewe leer! Ons is in ekstase om ons kinders te sien groei in wat die Here vir hulle elkeen beplan het!
n Nuwe manier van lewe het vir ons begin met “Uncapped Education”!!! Wat vir ons baie kosbaar is, is die tyd wat ons nou vir ons gesin het veral vir dinge wat vir ons as gesin belangrik is!!
Ons het besef hoe belangrik elke persoon se hart in ons huis is, en dat ons werklik tyd moet maak vir elkeen se unieke behoeftes. Verhouding met mekaar is altyd die belangrikste!
Dit is ook vir ons van uiterste belang dat ons kinders van jongs af blootgestel word van die werklikheid in die werkplek. Dis vir ons die grootste voorreg om ons kinders te sien groei en hoe elkeen se unieke passies en talente ontpop!!
Ons is regtig passievol oor alternatiewe leer en die feit dat leer SOVEEL meer is as om feite te memoriseer en toetse te skryf.
God maak deel uit van ons leerproses en dis vir ons belangrik dat die manier en atmosfeer waarin ons leer vir God aanneemlik moet wees!!!!
Ons wil baie graag ander ouers ondersteun om hierdie vrymakende pad deel van hulle lewens te maak!!!

Lizell Strauss


[ORANIA]
LEON & LIZELL STRAUSS MET LILLA (3), REUVEN (12) & JOSHUA (8)

Ons is Leon en Lizell Strauss met ons 3 kinders Reuven 12, Joshua 9 en Lilla 3. Vir die afgelope 2 jaar tuisonderrig ons, ons 2 seuns. Hul was elkeen in die hoofstroom (Reuven tot einde van Gr 4 en Joshua tot einde Gr 1) toe ons baie duidelik ervaar het dat Heilige Gees ons op 'n ander pad stuur, 'n roete weg van die bekende en algemene. Vreesaanjaend en onseker van onsself, het ons in gehoorsaamheid opgetree. Dis waar ons pad met Martie du Plessis (Dynamis Instituut) gekruis het en ons onmiddelik al ons bevestigings gekry het met teksverse, presies dié wat Heilige Gees aan ons openbaar het. Daar en dan het ons vrede gekry en ons staptog na 'n lewe van saam wees, saam leer en saam ontdek het begin.
Ons strewe daarna om kinders te hê met karakter en selfvertroue maar, tog nederig. Godvresende kinders met liefde vir ons Skepper en hul naaste. Hulle moet leergierig wees en hul passie ontdek. Hulle passie moet ook deel vorm van hul skeppingsdoel sodat hulle voluit kan lewe! Die afgelope 2jaar was 'n ontdekkingsreis wat nog lank nie verby is nie! Ons het elkeen baie van onsself en van mekaar geleer en leer nogsteeds, maar daar is niks wat daarmee kan vergelyk nie.
Ons beskou onsself as baie bevoorreg om te kan doen wat ons doen en om elke oomblik te "embrace". Aarde tyd is Genade tyd, geleen vir my en jou!

Zaria Lamberti


[SANDTON]
PETER & ZARIA LAMBERTI MET LUCA (11) & MELUA (9)

My husband, Peter, and I travel the world with our children while making wildlife documentaries. We own Lion Mountain Media and Aquavision Films and have produced over 200 hours of documentaries for Nat Geo, Animal Planet, Discovery and other channels. Our latest series Kids Safari was produced to inspire a love for nature in children, because we homeschool our children they had the opportunity to take the lead rolls in this series, which can be viewed on our channel lionmountain.tv Our children Luca, (12) and Melua (10) have never been to a conventional school, I used to own a preschool which my children attended. I’ve always had a passion for education and researched neuron, brain friendly educational strategies while I owned my school and implemented different approaches to customize each child’s learning experience. I did my Persolog, DISC profiling course and I am a registered personality profiler. I used profiles to equip teachers and parents alike. In my search for better education I researched many approaches and curriculums along the way. The world is our classroom and we want to inspire families to walk in educational freedom. I love seeing kids put their passion in place and fulfilling their destinies.

SUPPORTING FAMILIES

Sarlien Prinsloo


[DELMAS]
HENK & SARLIEN PRINSLOO MET HARIU (19), LIANI (27), CHRISTIAAN WAT HURK(23), ALICIA (HENNIE SE VROU) (31) & HENNIE(29)

INTERCESSION & NETWORKING

My husband,I am part of a growing family of 9 people: my husband, Henk, and our four children: Ishi (Hennie) and his wife, Alicia with their son Levi, Liani and her husband, Archie, Christiaan and Hariu. We are a loving family that has a calling to live the Truth. I know Martie and Dynamis since 2002 and was always drawn to her truthfulness, vision and heart for helping people find their way. Through the years she has become my faithful friend who will always help me back on track. I am co-ordinating the Dynamis7 intercession group. It is a privilege for me to live out my calling to be a preparer of “The Way” as part of this wonderful group of people.

Marianne Kruger


[HENDRINA]
HENK & MARIANNE KRUGER MET ROTHEA (30), MARCO (28) & SY VROU, MICHEL (26), ANINE (21) & JOANÉ (18)

ADVISORY

Evidence of Learning & ASSESSMENTS

Maryke Grobler


[MIDRAND]

SUPPORT & EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST

Advisory Member and Development in Evidence of Learning/Assessment

Annene Fourie


[PAARL]
ANNENE & ENRIKO FOURIE MET LIEBEN (13), JUVAN (10) & SIMEON (6)

ADVISORY

Waldo Malan


[NAPLES FL, USA]
WALDO & SHARON MALAN MET SAMANTHA (23) & JOSIAH (21)

MENTOR

I have had close contact with Martie over the last couple of years and have realized the importance of her calling in helping families realize their potential in and for God. My encounters with Martie has highlighted the fact that what she has to offer far exceeds mere educational needs. In fact, the educational challenges families face is merely the start of a far deeper process of achieving overall wholeness within that vital context. My encouragement to all who agree that families united in God should be a common goal, is to translate that belief into action and support Martie spiritually, but also financially in this critical task. Often financial concerns prevent us from being focussed on our calling, and I believe that like-minded people can contribute to remove this concern off the shoulders of Martie. It goes without say that God blesses unity among His children, and that His principle of seedtime and harvest is set in place.

Suzzanne HattinghFRANCOIS & SUZANNE HATTINGH MET ZÉA (19), GILA (17), IANTHA (14) & YARON (12)

SUPPORT

Francois & Suzanne Hattingh focuses on Empowering families: Their hearts are to bring families together and especially draw in NEW home educating families who need support, love and care! They believe families need each other for accountability, affection and encouragement! They run an adventure support group that is about having fun together whilst cultivating a lifestyle of learning through interests, activities and responsibilities. They reach out to other families and mentor them to become true disciples who know their potential in God.

Elize Lambrechts


[BLOEMFONTEIN]
PAUL & ELIZE LAMBRECHTS MET HANNO (24), NIEL (21) & ELZÉ (17)

SUPPORT

Our family has been homeschooling for 14 years now! After seminars and a few consultations with Martie, we've surely learned something new each time and grew in an innovative way to equip our whole family. We have a different perspective of the world and the ways of learning. As a homeschooling family we never stop learning new things. We highly recommend Martie's seminars as well as her products to all new and old homeschooling families. Martie is an absolute mentor to our family and will always be.

JC & Tertia Linde


[CLARENS]
JC & TERTIA LINDE, MET MIA-JEANÉ(4) & JOSHUA (2)

LOCAL SUPPORT

Justin & Chamonix Boland


[CLARENS]
JUSTIN & CHAMONIX BOLAND MET NICHOLAS (11), EVA (9), CALEB (8), MAIA (6), BEJAMIN (5) & CORBAN (1.5)

LOCAL SUPPORT

Peet & Juliana Pieterse


[MELKBOSSTRAND]
PEET & JULIANA PIETERSE MET WIAN (13), ARNO (11) & PEET (7)

MENTOR

Lighthouse 360 Finansies

Liezl Slabbert


[BOKSBURG]
MISCHA & LIEZL SLABBERT MET MISCHA JNR (4) & LINIEKE (3 MAANDE)

SUPPORT

Evidence of Learning & ASSESSMENTS

Drienie De Ridder


[NEW ZEALAND]
DRIENIE DE RIDDER & GESIN

SUPPORT

Adele Bekker


[BALLITO]
JOHN & ADELE BEKKER MET JOHN NICHOLAS (15), JANA (12),CALEB (8) & LUKE (3)

SUPPORT & SOUNDING BOARD

Emmeline Le Roux


[CENTURION]
STEPHAN & EMMELINE LE ROUX MET DANIELLE (16), JEAN (15), CHANTÉ (11) & LUANN ( 10)

Supportive of the Dynamis vision to empower families. Stephan and Emmeline and their family create a base for Martie to do consultations with families when visiting Gauteng.
They strongly believe that the work that Martie does is imperative to the restoration of family life and to give hope to many families. They are home educating their 4 children and are passionate about supporting other families on their home school journey.

Nadia Engelbrecht


[SOUTHBROOM KZN]
EDDIE & NADIA ENGELBRECHT MET CJ (15), LIANÉ (12), THEUNS & JOHAN (5)

SUPPORT